Sazebník platný od 15.1. 2023

Sazebník

 

Centrum Čtyřlístek – odlehčovací služba

platný od 15.01.2023

 

Základní činnosti

Více než
80 h/měsíc

Méně než
80 h/měsíc

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 

 (mytí a fénování vlasů, stříhání nehtů)

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

3. pomoc při použití WC

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 

1.      pomoc při konzumaci stravy (úprava, ohřátí, servírování, krmení) v přiměřené době poskytování služby

a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

2. pomoc při obnoveni nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

Sociálně terapeutické činnosti

 

 

1. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

2. podpora při zajištění chodu domácnosti

135 Kč / 1 h

155 Kč / 1 h

 

 

 

 

 

Ceník je sestaven v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění. Vyúčtování poskytnutých úkonů bude uživateli předáno vždy do 15. dne následujícího měsíce.

Pokud poskytování shora uvedených úkonů, včetně času k jejich zajištění, vyjma úkonu spočívajícího v „pomoci při konzumaci stravy (úprava, ohřátí, servírování, krmení) v přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování“, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 

V případě dotazů k ceníku nebo k návazným službám nás prosím kontaktujte:

Kontaktní osoba:      Bc. Lucie Bartakovicsová, MBA (ředitelka)

Telefon:                     +420 731 896 839

E-mail:                       reditelka@centrum-ctyrlistek.cz

 

Kontaktní osoba:      Monika Odvárková, DiS., MBA (vedoucí služby, sociální pracovnice)

Telefon:                     +420 773 935 612

E-mail:                       odvarkova@centrum-ctyrlistek.cz

 

V Lubech dne: 03.01.2022                        Schválila: Bc. Lucie Bartakovicsová, MBA ředitelka