Sazebník platný od 3.1. 2022

Centrum Čtyřlístek – odlehčovací služba platný od 3. 1. 2022

Základní činnostiÚhrada klienta
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití130 Kč / 1 hodina
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek130 Kč / 1 hodina
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru130 Kč / 1 hodina
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík130 Kč / 1 hodina
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny130 Kč / 1 hodina
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty (mytí a fénování vlasů, stříhání nehtů)130 Kč / 1 hodina
3. pomoc při použití WC130 Kč / 1 hodina
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při konzumaci stravy (úprava, ohřátí, servírování, krmení) v přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování130 Kč / 1 hodina
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby130 Kč / 1 hodina
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět130 Kč / 1 hodina
2. pomoc při obnoveni nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob130 Kč / 1 hodina
Sociálně terapeutické činnosti
1. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob130 Kč / 1 hodina
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů130 Kč / 1 hodina
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí130 Kč / 1 hodina
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností130 Kč / 1 hodina
2. podpora při zajištění chodu domácnosti130 Kč / 1 hodina

Využitý čas během poskytování služby

Výše úhrady

1 hodina

130 Kč / h

2 hodiny

120 Kč /h

3 hodiny a více

110 Kč /h

*při využití služby ve všední dny v době od 22:00-06:00, o víkendu a svátcích je cena za poskytované služby jednotná, a to 130Kč/ h.