O nás

Dovolte, abychom Vám představili nově vznikající sociální službu Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú. v Lubech u Chebu.

Centrum bude poskytovat sociální službu ambulantní a pobytovou (odlehčovací) dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách se zaměřením na cílovou skupinu dětí  a osob s poruchou autistického spektra (PAS) a osoby se zdravotním postižením    od 3 do 60 let.

Centrum denních služeb – posláním Centra denních služeb je poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Odlehčovací služby – jejich cílem jsou ambulantní, terénní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.