Historie

  • hlavní budova v areálu se nachází na adrese Sokolovská 410, 351 37 Luby (sídlo organizace), bude sloužit jako centrum denních služeb a také jako zázemí organizace, které se bude nacházet v podkroví. Do budoucna se počítá s přístavbou, která bude sloužit jako týdenní stacionář.
  • Organizace vznikla v listopadu 2020, kdy byla zřízena zakladatelem panem Jakubem Bartakovicsem.

2020 – založení organizace

2020 – příprava na rekonstrukci a zadání zpracování projektové dokumentace

2021 – dokončení projektové dokumentace, získání stavebního povolení, registrace sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., – Terénní odlehčovací služba, zřízení kanceláře na adrese: Revoluční 465, 351 37 Luby

2022 – zahájení činnosti poskytování terénní odlehčovací služby