Historie

  • Organizace vznikla v listopadu 2020, kdy byla zřízena zakladatelem panem Jakubem Bartakovicsem.

2020 – založení organizace

2020 – příprava na rekonstrukci a zadání zpracování projektové dokumentace

2021 – dokončení projektové dokumentace, získání stavebního povolení, registrace sociální služby dle zákona 108/2006 Sb., – Terénní odlehčovací služba, zřízení kanceláře na adrese: Revoluční 465, 351 37 Luby

2022 – zahájení činnosti poskytování terénní odlehčovací služby