Projekt CENTRUM ČTYŘLÍSTEK – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE SNÍŽENOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ je spolufinancován Evropskou unií.
Reg. č.: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017354
Celková výše podpory z EU: 3 987 366,45 Kč
Předmětem předkládaného projektu je pořízení vozového parku (4 ks plug-in hybridních vozidel) pro potřeby terénní odlehčovací služby CDS Čtyřlístek. Díky předkládanému projektu budeme schopni plné mobility našich zaměstnanců i klientů při poskytování terénní sociální služby. Navíc projekt proto významně přispívá ke snížení energetické náročnosti provozování naší sociální služby, jelikož v porovnání s tradičními palivy je energetická náročnost vozidel nižší.
“ Tato služba je spolufinancována z dotace města Chebu „

PŘEDÁNÍ DÁRKŮ NAŠIM KLIENTŮMPojďme vykouzlit dětem úsměv na tvářích. Postavme jim velké hřiště, kde budou trávit svůj čas. Více v aktualitách.

Terénní odlehčovací služba

Naši pracovníci terénní odlehčovací služby  dochází do domácího prostředí klienta, kde podporují jejich samostatnost v každodenní péči o sebe sama. Služba umožňuje klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Rodinným příslušníkům poskytneme čas na odpočinek a vyřízení soukromých záležitostí.

Klientům terénní odlehčovací služby nabízíme tyto základní činnosti:

➢ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
➢ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
➢ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
➢ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
➢ sociálně terapeutické činnosti,
➢ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
➢ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, děti a osoby s poruchou autistického spektra (PAS) od 3 let do neomezeného věku.

Pokud pečujete o své blízké, neváhejte nás kontaktovat, vše Vám vysvětlíme.

KRITÉRIA:
Terénní odlehčovací službu nabízíme klientům dle domluvy a individuální potřeby ve všední dny, víkendy a svátky.
➢ Úhrada za odlehčovací služby je 130 Kč/hod.
➢ S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy
o poskytování péče.
➢ Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.

Spolupracujeme s

Advantis Medical http://advantismedical.cz/ pobočka Cheb

Poskytujeme našim klientům komplexní péči v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Tato péče je v plném rozsahu hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Zkušené zdravotní sestry navštěvují klienta
v jeho domácnosti podle předem sjednaného požadavku. 

Domácí zdravotní péče je nejlepší způsob, jak stonat doma. 

Vaše finanční podpora je pro nás velice důležitá, bez Vás by to nešlo! Mockrát děkujeme všem, kteří jste již přispěli aspoň malou částkou.
A Vám, kteří byste rádi podpořili náš projekt,
předem děkujeme.

Náš účet: 5872497379/0800

123-7319610267/0100


NAŠI SPONZOŘI

Poděkování Huu Hien Nguyen