Terénní odlehčovací služba!

Pomozte nám třeba i malou částkou: Nové dětské hřiště pro Centrum denních služeb Čtyřlístek, z.ú.-centrum-ctyrlistekPojďme vykouzlit dětem úsměv na tvářích. Postavme jim velké hřiště, kde budou trávit svůj čas. Více v aktualitách.

Terénní odlehčovací službu dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách budeme poskytovat v domácím prostředí klientů na území Karlovarského kraje.

Naši pracovníci terénní odlehčovací služby budou docházet do vlastního domácího prostředí klienta, kde budou podporovat jejich samostatnost v každodenní péči
o sebe sama. Služba umožňuje klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Rodinným příslušníkům poskytneme čas na odpočinek a praktickou pomoc.

Klientům terénní odlehčovací služby budeme nabízet tyto základní činnosti

➢ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
➢ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
➢ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
➢ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
➢ sociálně terapeutické činnosti,
➢ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
➢ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, děti a osoby s poruchou autistického spektra (PAS).

Terénní odlehčovací služba bude probíhat tak, že nejprve přijde do domácího prostředí klienta ředitelka (koordinátorka) terénní odlehčovací služby Čtyřlístek, seznámí se s klientem, jeho zvyklostmi, domluví se termíny návštěv a poskytovaná péče. Po podepsání smlouvy již pracovníci terénní odlehčovací služby pracují samostatně.

KRITÉRIA:
Terénní odlehčovací službu budeme nabízet klientům dle domluvy a potřeb klienta ve všední dny, víkendy a svátky.
➢ Úhrada za odlehčovací služby je 130 Kč/hod.
➢ S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy
o poskytování péče.
➢ Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.


Vaše finanční podpora je pro nás velice důležitá, bez Vás by to nešlo! Mockrát děkujeme všem, kteří jste již přispěli aspoň malou částkou.
A Vám, kteří byste rádi podpořili náš projekt,
předem děkujeme.

Náš účet: 5872497379/0800

123-7319610267/0100


NAŠI SPONZOŘI

Poděkování Huu Hien Nguyen