Terénní odlehčovací služba

Naši pracovníci terénní odlehčovací služby  dochází do domácího prostředí klienta, kde podporují jejich samostatnost v každodenní péči o sebe sama. Služba umožňuje klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí. Rodinným příslušníkům poskytneme čas na odpočinek a vyřízení soukromých záležitostí.

Klientům terénní odlehčovací služby nabízíme tyto základní činnosti:

➢ pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
➢ pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
➢ poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
➢ zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
➢ sociálně terapeutické činnosti,
➢ pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
➢ výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, zdravotního postižení, děti a osoby s poruchou autistického spektra (PAS) od 3 let do neomezeného věku.

Pokud pečujete o své blízké, neváhejte nás kontaktovat, vše Vám vysvětlíme.

KRITÉRIA:
Terénní odlehčovací službu nabízíme klientům dle domluvy a individuální potřeby ve všední dny, víkendy a svátky.
➢ Úhrada za odlehčovací služby je 155,- Kč/hod.
➢ S podrobnými podmínkami je zájemce seznámen před podpisem smlouvy
o poskytování péče.
➢ Četnost a délka návštěv se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou služby.

 

Vaše finanční podpora je pro nás velice důležitá, bez Vás by to nešlo! Mockrát děkujeme všem, kteří jste již přispěli aspoň malou částkou.
A Vám, kteří byste rádi podpořili náš projekt,
předem děkujeme.

Náš účet: 123-7319610267/0100


NAŠI SPONZOŘI